Pokud jste společnost, která využívá fyzické ostrahy (strážní služby) k ochraně svého majetku, tak Vám v této sekci můžeme nabídnout službu zvanou Videodispečink. Aplikace této služby  Vám  s vyšší přidanou hodnotou sníží stávající náklady na Vaší fyzickou ostrahu (strážní službu).

Management firem denně řeší jak nevydávat zbytečné výdaje, jak optimalizovat své náklady. Snahy různými způsoby omezit stávající  strážní službu vždycky nevedou ke kýženým výsledkům. Mnohdy se vyskytnou vedlejší účinky, které často strážní službu  vrátí zpět  nebo ji jen nepatrně omezí.  Tento produkt  dokáže nahradit fyzickou ostrahu a ještě Vám přinese určitou přidanou hodnotu.

Samotná služba spočívá v jedinečném a důmyslném spojení techniky a služby Videodispečinku. Sofistikované technické zařízení dokáže vpustit auto s povolením do podniku podle správné (povolené) SPZ. Umožňuje komunikaci řidiče s videodispečinkem. Ovládání závory/brány nebo jiné technologie operátorem videodispečinku. Reagovat na vstup neoprávněné  osoby do podniku a přivolanou hlídkou ho zadržet. Provádět automaticky kontrolu vcházejících / odcházejících zaměstnanců.

 

 Na základě Vaší poptávky Vám bezplatně zrealizujeme studii proveditelnosti Videodispečinku a pomůžeme Vám snížit náklady.